tabela urządzeń

Przedsięwzięcia, intensywność, maksymalna kwota dotacji i wymagana klasa efektywności energetycznej

 

W tabeli przedstawiono urządzenia, na które można otrzymać dotację, pod kątem intensywności dofinansowania i maksymalnej kwoty możliwej do uzyskania, wraz z podziałem na poziom dofinansowania. Dodatkowo, w ostatniej kolumnie została przedstawiona minimalna klasa efektywności energetycznej, którą musi spełniać urządzenie.

 

  Podstawowy poziom
dofinansowania
Podwyższony poziom
dofinansowania
Wymagana
klasa
energetyczna
Urządzenie Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota
dotacji (zł)
Maksymalna
intensywność
dofinansowania
Maksymalna
kwota
dotacji (zł)
Pompa ciepła
powietrze/woda
30% 9 000 60% 18 000 A+
Pompa ciepła
powietrze/woda
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
45% 13 500 60% 18 000 A++
Pompa ciepła
typu
powietrze/powietrze
30% 3 000 60% 6 000 A++
Gruntowa pompa
ciepła
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
45% 20 250 60% 27 000 A++
Kocioł gazowy
kondensacyjny
30% 4 500 60% 9 000 A
Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250 A
Kocioł olejowy
kondensacyjny
30% 4 500 60% 9 000 A
Kocioł na węgiel 30% 3 000 60% 6 000 B
Kocioł zgazowujący
drewno
30% 6 000 60% 12 000 A+
Kocioł na pellet
drzewny
30% 6 000 60% 12 000 A+
Kocioł na pellet
drzewny
o podwyższonym
standardzie
45% 9 000 60% 12 000 A+
Ogrzewanie
elektryczne
30% 3 000 60% 6 000  
Instalacja CO
i CWU
(w tym kolektory
słoneczne i pompy
ciepła do c.w.u.)
30% 4 500 60% 9 000 Kolektory
– Solar
Keymark,
Pompy do c.w.u. – A
Rekuperacja 30% 5 000 60% 10 000 A
Mikroinstalacja PV 50% 5 000 50% 5 000  
 
Urządzenie
Pompa ciepła
powietrze/woda
Pompa ciepła
powietrze/woda
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
Pompa ciepła
typu
powietrze/powietrze
Gruntowa pompa
ciepła
o podwyższonej
klasie
efektywności
energetycznej
Kocioł gazowy
kondensacyjny
Kotłownia gazowa
Kocioł olejowy
kondensacyjny
Kocioł na węgiel
Kocioł zgazowujący
drewno
Kocioł na pellet
drzewny
Kocioł na pellet
drzewny
o podwyższonym
standardzie
Ogrzewanie
elektryczne
Instalacja CO
i CWU
(w tym kolektory
słoneczne i pompy
ciepła do c.w.u.)
Rekuperacja
Mikroinstalacja PV

 

Urządzenia zawarte w tabeli muszą spełniać szereg wymogów określonych w Rozporządzeniach Delegowanych Komisji UE, czy też w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), w tym minimalne klasy efektywności energetycznej. Oprócz zakupu urządzenia, do dofinansowania wliczają się usługi towarzyszące, takie jak demontaż starego urządzenia, czy montaż nowego, a w przypadku kotłowni gazowej – wykonanie przyłącza.